Strona Główna

Rekrutacja 2023

Żłobek Timi i Jeżykowe Przedszkole Małych Talentów

Kliknij

Domowa atmosfera

Wiemy, że powierzacie w Nasze ręce Wasz największy skarb i mimo tego, że oczywistym jest że nikt nie zastąpi mamy czy taty to chcemy otoczyć Wasze dziecko troską, ciepłem, życzliwością i uśmiechem by od pierwszych chwil w żłobku czuło się dobrze i komfortowo.

Rozwój i zabawa

Dzięki licznym zajęciom prowadzonym w naszym żłobku takim jak logopedia, dogoterapia, zajęcia plastyczne, rytmika, zajęcia w specjalnej sali sensorycznej, dbamy o odpowiednią stymulacje rozwoju dziecka.

Bezpieczeństwo

Nasz żłobek spełnia wszelkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat. Wszystkie pomieszczenia w których przebywają dzieci są dostosowane do ich wzrostu oraz potrzeb rozwojowych. Zabawki oraz pomoce dydaktyczne spełniają normy bezpieczeństwa przewidziane dla dzieci w wieku żłobkowym.


Projekt pod nazwą „Żłobek Timi drogą do aktywizacji zawodowej rodziców i opiekunów” o numerach RPSL.08.01.03-24-079F/17, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu było ułatwienie powrotu na rynek pracy 96 rodziców/opiekunów z terenu Lublińca, dzięki utworzeniu i utrzymaniu w okresie 01.09.2018 do 29.11.2020 r. 48 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Projekt ułatwił rodzicom/opiekunom powrót na rynek pracy poprzez utworzenie i zapewnienie fachowej opieki żłobkowej dzieciom do lat 3, przyczynił się do znacznego usprawnienia i przyspieszenia procesu poszukiwania pracy lub powrotu na rynek pracy osobom bezrobotnym, przebywającym na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, wychowawczym (biernym zawodowo) oraz osobom pracującym, zagrożonym utratą zatrudnienia. W ramach projektu realizowano: modernizację, doposażenie placówki, pokrycie kosztów funkcjonowania nowo utworzonej grupy oraz zajęć wspomagających rozwój dzieci.

Efektem projektu jest osiągnięcie wskaźników:
– Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
– Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie;
– Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
– Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu
– Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 673 271,19 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE: 1 422 280,51 PLN

Żłobek Timi i Jeżykowe Przedszkole Małych Talentów
ul. Mickiewicza 38, Lubliniec
(wejście od strony ronda)

Kontakt:
e-mail:

Rekrutacja i Dyrekcja
883 944 556

Opiekunki i Pielęgniarka
883 944 552

Godziny otwarcia
pn-pt: od 6:30 – 16:30

Jeżykowe Przedszkole Małych Talentów w Lublińcu